Het team

5a851740-a324-4eb1-b140-2e84f9c9e9b1.jpg

Directie / Management team (MT):

De schoolleiding bestaat uit de directeur en de adjunct-directeur. Ron van Oostveen is directeur van de Slotermeerschool. Hij is 4 dagen per week werkzaam. Hij werkt samen met Roel Braeken de adjunct-directeur. Deze werkt vijf dagen (waarvan een als groepsleerkracht). De directie vormt samen met de drie bouwcoördinatoren het MT. Tweewekelijks vindt er een MT- vergadering plaats, daarbij wordt er vergaderd over het schoolbeleid en andere school gerelateerde zaken die in MT besproken dienen te worden.

Bouwcoördinator O.B.:    Meggie Tiggeloven

Bouwcoördinator M.B.:   Christel Rijnten

Bouwcoördinator B.B.:     René Douwes

 

Groepsleerkrachten:

Groepsleerkrachten dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor hun leerjaar. Een leerjaar heeft minimaal twee groepsleerkrachten. Ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het leerjaar is er een (of twee leerkrachten in een duo) eindverantwoordelijk voor de groep van uw kind. In het laatste geval werken de leerkrachten op vaste dagen van de week en wordt de groep bij voorkeur “overgedragen” op een tijdstip dat beide collega’s op school zijn. Als een groepsleerkracht verlof heeft, wordt hij/zij zoveel mogelijk door dezelfde collega vervangen.


De formatie voor schooljaar 2018-2019:

o.b. beneden:         Shira van de Laar
o.b. beneden:         Cassandra van Leeuwen
o.b. boven:              Ashlin Stolwijk
o.b. boven:              Meggie Tiggeloven (ma, di, wo, do) Lidie Leenen (vr) 
lj 3:                            Malyssa Welle

lj 3 taal:                     Evelien Wiedijk ( ma, di) & Chantal  Ladenius ( wo, do, vr) 
lj 4:                            Esther van der Zee( ma,di,wo) & Carola  de Wit( do, vr) 
lj 4-5:                       Marieke  Out
lj 5:                            Romy Klaver
lj 5:                            Sandra Brantjes ( ma, di, wo) & Sanne Springer & Zeynep Ozmen (LIO)( do, vr)
lj 6 taal:                    Madeleine Tjio
lj 6:                            Erwin de Groot
lj 6:                            Lilian Koster ( ma, di, do, vr) & Roel Braeken ( wo) 
lj 7:                            Ranu Jibod
lj 7:                            René Douwes ( ma, wo, do, vr)  & Ilse Kalou. ( di) 
lj 8:                            Jennifer Garcia Loureiro ( ma, di) & Harm Kluter( wo, do, vr) 
lj 8:                            Bettina Riem

 

Interne begeleiding:

Deze leerkrachten zijn speciaal opgeleid. Hun taak en functie wordt beschreven in hoofdstuk 3: leerlingenzorg.

Intern begeleider O.B en lj 3.:                          Flory van der Harst

Intern begeleider lj 4, 5 en lj 6 Erwin:              Christel Rijnten

Intern begeleider lj 6 t/m 8:                              Marianne KamphuisRemedial teacher (R.T.’er):

De R.T.’er is een leerkracht die volgens een afgesproken leerprogramma met de groepsleraar, individuele leerlingen hulp biedt

R.T.’er lj 5 t/m 8:                                         Ine A Tjak

 

Vakleerkrachten:

Vakleerkrachten verzorgen een bepaald vak. Zij zijn daar speciaal voor opgeleid. Op de Slotermeerschool worden twee vakken door vakleerkrachten gegeven:

Beeldende Vorming:                               Ruud van Ooij

Bewegingsonderwijs:                               Mariëtte Beijnvoort en Joy de Groot

 

Onderwijsassistenten en leerkracht ondersteuner:

Onze klassen- en onderwijsassistenten werken samen met de groepsleerkrachten en vervullen daarin allerlei onderwijsondersteunende taken in of buiten de groep.

Onderwijs assistent O.B:                          Regien Naarden

Onderwijs assistent M.B.:                        Laila el Jeroudi

Leerkracht ondersteuner O.B.:             Ilse van Smirren

 

Administratief medewerker:

De administratief medewerkster verzorgt een breed pakket aan taken waaronder de leerlingen- en financiële administratie. Daarnaast is zij uw eerste aanspreekpunt aan de telefoon en voor het doen van betalingen.

Administratie:                                             Wilma Angenent

 

Conciërge:

De conciërge is verantwoordelijk voor het toezicht en beheer van het schoolgebouw van de Slotermeerschool.

Conciërge:                                                 Wim Paschedag

 

Vrijwilligers:

Verscheidene ouders komen regelmatig op school om te helpen bij het leesonderwijs, bij festiviteiten, projecten en bijzondere activiteiten. Ouders gaan mee als begeleiding bij de buitenschoolse activiteiten.

 

Stagiaires:

Elk schooljaar stelt onze school studenten van de PABO en studenten MBO in de gelegenheid om stage te lopen. Ook komen er scholieren van een VMBO-school (vaak oud-leerlingen) om te ervaren hoe het is om met kinderen te werken.